REDUSERER "TIME TO MARKET" FOR MIKROINGREDIENSLEVERANDØRER

REDUSERER "TIME TO MARKET" FOR MIKROINGREDIENS- LEVERANDØRER

Nye og dokumenterte mikroingredienser i fôr utviklet for global akvakultur

Innovasjoner sammen med
Arctic Feed Ingredients

Innovasjoner sammen med Arctic Feed Ingredients

Den globale havbruksnæringen er stor og høyt industrialisert. Fôrselskaper har strenge dokumentasjonskrav for anskaffelse av nye fôringredienser, og prosessen for å skaffe riktig dokumentasjon kan være svært tidkrevende og kompleks.

Arctic Feed har lang erfaring med funksjonelle ingredienser i fôr til akvakulturdyr og kan bistå leverandører med bl. a:

  • Oversikt over markedet for fôr og analyse av aktuelle behov for funksjonelle ingredienser
  • Dokumentasjon av nye ingredienser hos laksefisk og reker, fra «proof of concept» til utprøving i felt
  • Markedsføring og salg etter nærmere avtale
arrow-graphic-arctic-feed-ingredients-norway-norsk

MED OVER 90 ÅR EKSPERTISE INNEN GLOBAL AKVAKULTUR HJEPER VI INNOVATIVE LEVERANDØRER TIL Å NÅ MARKEDET

hvorfor samarbeide med
Arctic Feed

Arctic Feed har etablert et nettverk av samarbeidende institusjoner og selskaper for implementering av forsøksprotokoller fra karforsøk til feltstudier.

Disse forsøksprotokollene danner et godt grunnlag for utvikling av nye mikroingredienser sammen med ulike aktører i det globale akvakulturmarkedet.

Anerkjente FoU-institusjoner utfører studiene og dette sikrer Arctic Feed kvalitet og kapasitet til gjennomføring av forsøkene.

Bred erfaring fra global akvakultur

Etablerte nettverk

Definert vei fra konsept til marked

Avtalte og godkjente dokumentasjons-prosesser

Gode og dokumenterte resultater til å bringe nye mikroingredienser til markedet

Etablere avtaler for kommersialisering av mikroingredienser

Vi tar din mikroingrediens til det globale akvakulturmarkedet