ØKT TILVEKST, LAVERE FÔRFAKTOR OG BEDRE KVALITET

Vi gir økt lønnsomhet til oppdrettsselskaper ved å bidra til utvikling av nye og innovative mikroingredienser

SAMARBEID MED
ARCTIC FEED INGREDIENTS

Arctic Feed dokumenterer nye funksjonelle fôringredienser og blandinger som kan øke motstandskraft mot infeksjoner, redusere dødelighet, forbedre filétkvaliteten og gi raskere vekst.  Mange av de aktuelle ingrediensene er i bruk hos landdyr. Arctic Feed tester om de kan brukes i fôret til akvakulturdyr og vil gjerne markedsføre de beste.

proven-solutions-arctic-feed-ingredients-norsk

Ta kontakt om du ønsker:

  • Uavhengig faglig ekspertise om funksjonelle fiskefôr
  • Samarbeid om faglig pålitelige utprøvinger i egne anlegg (for eksempel gjennom Skattefunnprosjekter)
  • Hvilke funksjonelle ingredienser som betyr mest for ditt selskap, nå og i nærmeste framtid

ØKT TILVEKST OG FORBEDRET FISKEHELSE MED DOKUMENTERTE MIKROINGREDIENSER

HVORFOR SAMARBEIDE MED
ARCTIC FEED

Arctic Feed leverer dokumenterte mikroingredienser til fôrselskapene globalt for å bidra til økt lønnsomhet.

Med et etablert og kvalifisert nettverk og kapasitet til å teste og utvikle nye mikroingredienser, kan Arctic Feed hjelpe oppdrettsselskap til å dokumentere forbedringer i egen produksjon.

Arctic Feed kan også hjelpe oppdrettere med å differensiere ulike produkter i markedet.

Uavhengig og kvalifisert rådgivning

Forbedret fiskehelse og økt overlevelse

Redusert fôrfaktor og forbedret tilvekst

Forbedret filétkvalitet ved slakting

Økt lønnsomhet

Differensiering av sluttprodukt

TA KONTAKT OM HVORDAN VI KAN BIDRA TIL FORBEDRET FISKEHELSE, TILVEKST OG KVALITET