arctic feed ingredients

Funksjonelle fôringredienser til global akvakultur

Mer informasjon

From proof of concept to market within 20 months

Arctic Feed har et nettverk av samarbeidende institusjoner og selskaper som gjør det mulig å gjennomføre relevante forsøk fra laboratorie til industriell skala i felt. Med tilstrekkelig finansiering kan forsøk gjennomføres raskt og i stor skala.

Vi samarbeider med norske og internasjonale FoU-selskaper og institusjoner for å sette sammen optimal faglig kvalitet og teknisk kapasitet for hver forsøksprotokoll.

VÅRE KUNDER

LEVERANDØRER

Vi hjelper leverandører av mikroingredienser med tilgang til det globale akvakulturmarkedet gjennom vårt nettverk, vår kunnskap og grunnleggende bransjeerfaring

FôRSELSKAPER
FôRSELSKAPER

Vi evaluerer og dokumenterer eksisterende og nye mikroingredienser i vår uavhengige FoU-fabrikk. Dette gir økt råvarefleksibilitet og produktdifferensiering for fôrselskapene

OPPDRETTSSELSKAPER
OPPDRETTSSELSKAPER

Nye og innovative mikroingredienser bidrar til å forbedre tilvekst, fôrfaktor, fiskehelse og filétkvalitet

ARCTIC FEED UTVIKLER OG FORMULERER BLANDINGER AV MIKROINGREDIENSER BASERT PÅ DOKUMENTERTE STUDIER

Om AFI

Arctic Feed ble etablert i 2013 for å utvinne enzymer fra kongekrabbe, men etter endrede omsetningsformer ble aktiviteten rettet mot FoU- og salgsvirksomhet av mikroingredienser i fôr tilpasset den globale akvakulturindustrien

Arctic Feed utvikler, dokumenterer og selger mikroingredienser til det globale akvakulturmarkedet for å bidra til bedret dyrevelferd, økt tilvekst, lavere fôrfaktor og bedre slaktekvalitet

Vårt hovedfokus er å utvikle og tilpasse dokumenterte mikroingredienser fra landbruk til ulike arter innen akvakultur

VI TAR DIN MIKROINGREDIENS TIL DET GLOBALE AKVAKULTURMARKEDET