FoU-INSTITUSJONER

Nye og dokumenterte mikroingredienser i fôr utviklet for global akvakultur

FoU SAMARBEID MED ARCTIC FEED INGREDIENTS

Arctic Feed driver kontinuerlig identifikasjon, testing og dokumentasjon av funksjonelle fôringredienser for akvakultur. Noen ingredienser evalueres på vegne av våre leverandører eller oss selv, andre på oppdrag for fôrselskapene.

Arctic Feed tar mål av seg til å gjennomføre våre studier med de beste og mest moderne testmodeller og analysemodeller, og samarbeider med internasjonalt ledende forskergrupper og laboratorier

value-proposition-arctic-feed-ingredients-norsk-2

Ta kontakt dersom din institusjon:

  • Har nye metoder eller analyser som egner seg for å evaluere funksjonelle fôringredienser
  • Om dere har bachelor- mastergrads- eller fordypningsstudenter som ønsker å skrive oppgave om funksjonelle fôr
  • Vil diskutere samarbeid om prosjektsøknader, inklusive industrielle doktorgradsprosjekter

I VÅR FoU FABRIKK PÅGÅR DET KONTINUERLIG UTVIKLING AV NYE MIKROINGREDIENSER

HVORFOR SAMARBEIDE MED
ARCTIC FEED

Arctic Feed har etablert rammeavtaler med utvalgte FoU institusjoner og selskaper for gjennomføring av standardiserte forsøksprotokoller.

Denne kapasiteten gjør det mulig for fôrselskaper raskt å kunne få evaluert ulike mikroingrediensers egenskaper i forhold til sikkerhet og effekt.

Kvalifiserte FoU-institusjoner utfører forsøkene og gir tilgang til flere forsøksfasiliteter nasjonalt og internasjonalt .

Ekstra FoU-kapasitet for fôrskaper

Rask tilgang til forsøksfasiliteter

Etablerte avtaler med akrediterte F&U-institusjoner globalt

Økt råvarefleksibilitet

Dokumenterte produktforbedringer innen helse, vekst, fôrfaktor og kvalitet

Økt produkt- differensiering

EKSTRA FoU KAPASITET TIL FÔRSELSKAPER