UTVIKLING AV NYE MIKROINGREDIENSER GJENNOM VÅR UAVHENGIGE FoU FABRIKK

Vi bidrar til større råvarefleksibilitet og produktdifferensiering for fiskefôrselskaper

SAMARBEID MED
ARCTIC FEED INGREDIENTS

Arctic Feed kan på oppdrag teste og dokumentere eksisterende og nye mikroingredienser eller blandinger sammen med nye kilder til protein og energi.

Med målrettede FoU-studier av høy kvalitet kan Arctic Feed bidra til raskere utvikling av nye fôrkonsepter, og til økt råvarefleksibilitet og produktdifferensiering.

value-proposition-arctic-feed-ingredients-norsk-2

"FROM PROOF OF CONCEPT TO MARKET WITHIN 20 MONTHS"

ARCTIC FEED FoU FABRIKK

I vår FoU fabrikk pågår det kontinuerlig utvikling av nye mikroingredienser.

Noen ingredienser utvikles utelukkende på vegne av fôrselskapene, andre introduseres i markedet på vegne av nye mikroingrediensleverandører.

Arctic Feed FoU-fabrikken er en uavhengig ressurs for fôrselskapene. Vi kan raskt iverksette  forskning på prioriterte ingredienser og supplere deres egen FoU-kapasitet med vårt globale nettverk av akkrediterte laboratorier og institusjoner.

Med vårt nettverk og våre FoU-protokoller tilbyr Arctic Feed kontinuerlig nye tester og testmodeller til den globale fôrindustrien.

mikroingredienser-fiskefor-arctic-feed-ingredients-resarch-and-development
research-and-development-factory-arctic-feed-ingredients

EKSTRA FoU KAPASITET TIL FÔRSELSKAPER

HVORFOR SAMARBEIDE MED
ARCTIC FEED

Arctic Feed har etablert rammeavtaler med utvalgte FoU institusjoner og selskaper for gjennomføring av standardiserte forsøksprotokoller.

Denne kapasiteten gjør det mulig for fôrselskaper raskt å kunne få evaluert ulike mikroingrediensers egenskaper i forhold til sikkerhet og effekt.

Kvalifiserte FoU-institusjoner utfører forsøkene og gir tilgang til flere forsøksfasiliteter nasjonalt og internasjonalt .

Ekstra FoU-kapasitet for fôrskaper

Rask tilgang til forsøksfasiliteter

Etablerte avtaler med akrediterte F&U-institusjoner globalt

Økt råvarefleksibilitet

Dokumenterte produktforbedringer innen helse, vekst, fôrfaktor og kvalitet

Økt produkt- differensiering

TA KONTAKT OM HVORDAN VI KAN BIDRA TIL Å INTRODUSERE NYE MIKROINGREDIENSER I MARKEDET